ΠΡΟΚΗΥΞΗ Για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερίδα με θέμα “Σχέσεις πίστης και επιστήμης”

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έγινε στο σχολείο μας ΓΕΛ Βάρης διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα “Σχέσεις Πίστης και Επιστήμης”. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στα πλαίσια της ενότητας “Πίστη και Επιστήμη” του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου.

Συνέχεια ανάγνωσης Ημερίδα με θέμα “Σχέσεις πίστης και επιστήμης”