ΚΩΔΙΚΟΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-7-2021 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (password) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ
ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ