ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΕΠ

Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ). Το πρόγραμμα επιδιώκει μέσω ανοιχτού διαλόγου, ενημέρωσης και αφύπνισης από εμψυχωτές/ομιλητές με αναπηρία να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς τη διαφορετικότητα και να τους εισάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και της ισότητας.