ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ

Η παράδοση των απολυτηρίων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Βάρης θα γίνεται κατά τις ημέρες λειτουργίας του Σχολείου από τις 8:30 μέχρι στις 14:00.