ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ.

Μετά τον Αγιασμό, οι μαθητές θα πάρουν βιβλία.

Καλή σχολική χρονιά!