ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Όλοι οι υποψήφιοι (νέο ή παλαιό σύστημα, 90% ή 10%) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να προσέλθουν στο Λύκειο:

  • Παρασκευή 03/07/2020
  • Τρίτη 07/07/2020
  • Παρασκευή 10/07/2020
  • Παρασκευή 17/07/2020

για να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό:

  • θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
  • στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση).
  • μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ.